Reklamační řád

 

1. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ve shodě s kupní smlouvou, zejména bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník právo od smlouvy odstoupit.

 Záruka poskytnutá prodávajícím na zboží činí 24 měsíců, není-li prodávajícím poskytnuta na zboží záruka delší.  Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny produktu začne záruční doba plynout od převzetí nové věci. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu.

 Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy zákazník převezme opravené zboží, se do záruční doby nepočítá.

Je-li závada na spotřebiči opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, je zde bezplatně opravena. V opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu.

Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

 
Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí. Práva z odpovědnosti za vady zboží, za které prodávající odpovídá ze zákona nebo z poskytnuté záruky, musí u něj kupující uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil nebo při vynaložení odborné péče zjistit měl.. Uplatnění reklamace musí být provedeno písemně a musí obsahovat zejména přesnou specifikaci reklamovaného zboží, popis vad a jejich projevů a den jejich zjištění. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu nebo jím pověřené osobě provést kontrolu reklamovaných závad. 

V případě reklamace zboží kontaktujte pracovníky internetového obchodu All-Unica s.r.o. nejlépe na e-mail  nebo telefonicky na 775 690 176 nebo 251 032 158. Naši pracovníci Vám s reklamací pomůžou.

 

         2. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • vznikne-li škoda při přepravě zboží. Za vzniklou škodu odpovídá dopravce.
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
 • zboží bylo poškozeno zásahem vyšší moci - povodní, požárem apod.
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • zboží bylo poškozeno zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
 • v případě neoprávněné reklamace budeme nuceni opravu účtovat. Minimální částka za vyřízení takové reklamace je 300,- Kč,

 
  

3. Povinnosti zákazníka pro úspěšné vyřízení  reklamačního řízení

Zákazník je povinen:

 • předat zboží k opravě dle předem dohodnutého postupu
 • přiložit ke zboží řádně vyplněný záruční list
 • přiložit ke zboží kopii daňového dokladu a dodacího listu
 • písemně vypracovat ke zboží úplný popis závady a pořídit fotodokumentaci
   
 
 
Nákupní košík
Počet položek: Prázdný

Celková cena: 0,- Kč

 
 
Rychlý kontakt

ALL-UNICO spol. s r.o.
Plzeňská 442/209
150 00 Praha 5

Tel: +420 777 793 580
 

IČ: 251 28 884

   
 
 
 
Důležité odkazy
Proč nakupovat u nás?
 • Osobní přístup k vám
 • Expedujeme do 48h
 • Rádi vám poradíme
 • Možnost osobního odběru
Copyright © 2011 ALL-UNICO spol. s r.o.
Powered and created by E-WORKS :: web studio
XHTML 1.0 | CSS 2

E-WORKS - web studio